Axırzaman və Hz. Mehdi (ə.s.) əlamətləri »

Mehdi daha əvvəl də ifadə etdiyimiz kimi, axırzamanda gəlib bütün dünyanı qarışıqlıqdan, ədalətsizliklərdən və əxlaqi çöküşdən qurtaracaq. Peyğəmbərimizdən nəql edilən hədislərdə və səhabələrin müxtəlif rəvayətlərində Mehdinin bir çox xüsusiyyəti təsvir edilir. O inkarçı ideologiyaları ortadan qaldıracaq, dünyanın dörd bir tərəfində davam edən ədalətsizlikləri, zülmləri, terroru sona çatdıracaq, dinin Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) dövründəki şəkliylə yaşanmasını təmin edəcək, Quran əxlaqını insanlar arasında hakim edəcək, bütün dünyada dincliyi və barışı təsis edəcək.

Mehdinin öhdəsinə götürdüyü bu vəzifə çox çətin, ciddi səy tələb edən və çox əhatəli bir məsuliyyətdir. Axırzamanda gələcək Hz. Mehdi də bu liderdir.

Sayt boyu gördüyümüz kimi, axırzaman əlamətləri bir-bir reallaşır. Hz. Mehdi də axırzamanda gələcək olan bu liderdir.

Bu gün dünyada və xüsusilə də Qərb ölkələrindəki dinə yönəliş 21-ci əsrin Allahın izniylə çox gözəl bir dövr olacağını müjdələyir.

İzlənmə sayı: 1091