Hz. Süleymanın həyatından axırzamana işarələr »

(Süleyman dedi ki:) Rəbbim, məni bağışla və mənə elə bir nemət ver ki, heç kimə nəsib olmasın. Şübhəsiz Sən böyük bir lütf sahibisən. (Sad surəsi, 35)

Yuxarıdakı ayədə xəbər verilən hz. Süleymanın duasını Allah qəbul etmiş və onu Öz Qatından çox böyük nemətlərlə və üstün elmlərlə dəstəkləmiş, ona heç kimin əldə edə bilməyəcəyi bir mülk, görkəmli bir səltənət, tayı-bərabəri olmayan bir hakimiyyət vermişdir. Hz. Süleymanın həyatından bəzi hissələrin qeyd edildiyi ayələrdə bu zənginlikdən, güc və iqtidardan, sahib olduğu elmləri istifadə şəklindən bir çox detal verilir.

İzlənmə sayı: 949