Axırzaman və Hz. Mehdi (ə.s.) əlamətləri »

Hz. İbni Amrdan (r.ə.) rəvayət edilmişdir:

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) buyurdu ki: Ey Ümmət! Altı şey vardır ki, onlar olmadan qiyamət qopmaz, (altıncısı) mədinənin (şəhərin) fəthi.
    -Deyildi ki : Hansı mədinə? (Hansı şəhər?)
    -Buyurdu ki: Konstantiniyyə.
    (*) Bu Konstantiniyyənin hz. Mehdi (ə.s) tərəfindən ediləcək fəthidir.
(Məhəmməd B. Rəsul Əl Hüseyin Əl Bərzənci, Qiyamət Əlamətləri, s. 204 - Ramız-əl Əhadis, s. 296)
 
Doğrunu, yanlışı ayırd edən, aldatmayan, dininə bağlı əmiriniz (hz. Mehdi (ə.s)) Konstantiniyyəni (İstanbulu) fəth edəcək.
(Mehdilik və İmamiyyə, s. 196)
Dünyada bir gündən başqa vaxt qalmasa belə o gündə mənim ailəmdən bir şəxsin (hz. Mehdinin (ə.s) ) Deyləm dağına (yaxud əyalətinə) və Konstantiniyyə şəhərinə (İstanbula) sahib olması üçün Allah (c. c.) şübhəsiz o günü uzadacaq. (Kitab-ül Bürhan Fi Əlamət-əl Məhdiyy-il Axırzaman, s. 74 / ölüm-qiyamət-Axirət və Axırzaman Əlamətləri, s. 440)

Hz. Mehdi (ə.s) Konstantiniyyə və Deyləm dağını fəth edəcək.
(əl-Qavlul Müxtəsər Fi Əlamətil Mehdiyy-il Müntəzər, s. 27)

İzlənmə sayı: 806